Beschikbare skip links


Prinsenpark

In de kijker: Verkoop brandhout Prinsenpark

De Provinciale Groendomeinen Regio Kempen gaan over tot de verkoop van 8 loten brandhout.
De genummerde loten met een inhoud tussen de 7 en 10 stère, bestaande uit Amerikaanse eik, robinia, epicia en beuk, liggen gestapeld op de weilanden bij het binnenrijden van het Prinsenpark. Het hout is daar vrijbijvend te bezichtigen tijdens de kantooruren.
Biedingen onder gesloten omslag kunnen binnnen gebracht worden tot 14 april om 12.00 uur op het bureel van het Prinsenpark. Dit gebeurt met vermelding van maximum 3 lotnummers per koper.
De loten dienen geruimd te worden tegen 16 mei.

 

Een prinselijk park voor iedereen

Voor wandelaars en rustzoekers is het Prinsenpark (215 ha) een juweel van afwisseling en sfeer.      

Pimpelmeesje © Wim Hufkens

De heiderelicten [Overblijfselen van historische heidebegroeiing, ook wel levende fossielen genoemd.] nemen ons 300 jaar mee terug in de geschiedenis toen het Prinsenpark een deel was van een uitgestrekt heidegebied, waar de boeren hun schapen lieten grazen en de heideplaggen [de bovenste laag heidegrond werd en wordt in grote stukken afgegraven. Vroeger om akkers te bemesten en de bodem van schapenstallen te bedekken, vandaag de dag om vergrassing tegen te gaan en het heidelandschap in stand te houden.] gebruikten als strooisellaag in de stallen. Op een aantal panoramapunten kun je de weidsheid van het gebied nog herkennen in het landschap.

De vijvers geven een unieke meerwaarde aan het domein. De waterstand wordt zo geregeld dat er tijdens de vogeltrekperioden hier en daar slikplaatsen ontstaan waar vogels als de grutto, de groenpootruiter, de tureluur, de regenwulp, de oeverloper en de kleine plevier regelmatig worden waargenomen. Ook de zeer zeldzame zilverreiger is een trouwe bezoeker van de vijvers. Vogelliefhebbers kunnen de lijst van waarnemingen bekijken op de website waarnemingen van Natuurpunt.

Het gebied ademt geschiedenis, rust en schoonheid uit. De ideale combinatie voor een ontspannende dag in de natuur. Maar ook voor een leuk uitstapje, een interessante geleide wandeling of een verrassend evenement.

Op regelmatige tijdstippen organiseren we in het domein verschillende gratis activiteiten en evenementen. Neem alvast een kijkje in ons aanbod.
Je kunt hieronder onze activiteitenkalender van 2014 downloaden.

Het Prinsenpark, een groene trekpleister voor jong en oud!

Op 29 februari 1972, kocht het provinciebestuur van Antwerpen het Prinsenpark aan om er een prachtig wandel- en fietsgebied van te maken. Het domein was 126 hectare groot en werd doorheen de jaren uitgebreid tot 215 hectare. Intussen vinden wandelaars, joggers, fietsers, groot en klein hun weg vlot naar het bos. Het Prinsenpark groeide uit tot een groene trekpleister voor de grote omgeving.      
    
Blauwtje © Wim Hufkens


 

 

 


Adresinformatie

Provinciaal Groendomein Prinsenpark

Kastelsedijk 5
2470 Retie
Tel 014 37 91 74
Fax 014 37 34 62

Kalender

Vleugels en voelsprieten

24 mei 2014
Een leerrijke en leuke lentewandeling voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar

Op zoek naar nachtelijk gespuis

30 juli 2014
Op zoek naar vleermuizen en andere nachtdieren in het Prinsenpark