Beschikbare skip links


Ondernemen

Ondernemen in de haven

Ben je een startende ondernemer die een antwoord zoekt op praktische vragen? Of heb je interesse in sociale economie, bedrijfsvestiging, land- en tuinbouw of platteland? Dan vind je hier zeker wat je zoekt.

Bedrijfsvestiging

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen werd door de provincie opgericht om de economie in de provincie mee impulsen te geven. De belangrijkste taak van de POM is ongetwijfeld ruimte creëren voor de economie. In onze provincie is er immers een acuut tekort aan bedrijventerreinen en –ruimtes. De POM werkt mee aan oplossingen om dat tekort aan te pakken.

Economie

De provinciale dienst Economie en Internationale Samenwerking wil werk maken van de economische ontwikkeling in onze regio. Samenwerking met lokale besturen en ondernemers staat hierin centraal.

  • provinciale initiatieven voor (startende) ondernemers  
  • gemeentelijk economisch beleid ter ondersteuning van onze 70 gemeentebesturen 

 

Land- en tuinbouw

De land- en tuinbouwsector in de provincie Antwerpen speelt een belangrijke rol in economie, werkgelegenheid en voedselvoorziening en bepaalt in sterke mate het uitzicht van het Antwerpse platteland. Ontdek op deze pagina's ook wat de provinciebedrijven de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf voor de Veehouderij voor je in petto hebben.

Hoeve- en streekproducten

In 2008 werd in het kader van het Plattelandsontwikkelingsplan het PDPO-project ‘Provinciaal Platform Hoeve- en Streekproducten’ van vzw RURANT goedgekeurd. Meteen werd ook een stuurgroep opgericht om samenwerking te stimuleren tussen de verschillende partners, die in de provincie Antwerpen werken rond hoeve- en streekproducten. De provinciale beleidsvoorstellen werden gebundeld in de beleidsnota.
 

Platteland

Het platteland is in onze provincie al enige jaren in beweging, in figuurlijke zin dan toch. De sociaal-economische wijzigingen van de afgelopen decennia hebben ertoe geleid dat mensen en bedrijven in landelijk gebied met nieuwe noden en uitdagingen geconfronteerd worden. En die noden en uitdagingen gaan uiteraard ook het provinciebestuur ter harte. Daarom werd voor alle eerstelijnsinfo het Provinciaal Steunpunt Platteland (PSP) opgericht.
 

Sociale economie

Ben jij een organisatie uit de provincie Antwerpen? Wil je met jouw project of initiatief werkgelegenheid creëren voor de kansengroepen op de arbeidsmarkt? Lees dan snel verder en ontdek wat het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie (PSSE) voor jou kan betekenen.


Adresinformatie

Bezoekadres - Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Desguinlei 100
2018 Antwerpen
Tel 03 240 58 60
Fax 03 240 58 79

Kalender

Op stap naar de Hooibeekhoeve...Mega'koe'l idee !

1 januari 2014 - 31 december 2014
Op stap naar de Hooibeekhoeve...Mega'koe'l idee !

Onze nieuwsbrief

Abonnement via de post

Postabonnement van deze nieuwsbrief