Beschikbare skip links


Mobiliteit

STOP-principe

Iedereen heeft (bijna) elke dag te maken met mobiliteit: winkelen, gaan werken, de kinderen naar school brengen, … De provincie Antwerpen legt de nadruk op zachte mobiliteit en gaat daarbij uit van het STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten.

Veiliger en duurzamer verkeer

Fietsen

De provincie is hét fietsbestuur bij uitstek. Zowel mensen die fietsen in hun vrije tijd als slimme weggebruikers die hun fiets gebruiken voor woon-werk- en schoolverkeer kunnen bij ons terecht voor informatie.

Verkeerseducatie

De provincie helpt scholen - zowel leerkrachten als leerlingen - en gemeentebesturen om de kennis en de vaardigheden van zachte weggebruikers te verbeteren. Lees hierover meer op onze verkeerseducatieve pagina’s.

Mobiliteitsplanning

De provincie houdt zich bezig met twee processen:
1. het adviseren van gemeenten en de Vlaamse overheid
2. het uitvoeren van mobiliteitsstudies (en hun procesmanagement)
In het richtinggevende gedeelte van de partiële herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) is de studie "quick scan van de gewestplantracés" van de dienst Mobiliteit vermeld als leidraad voor de provinciale werking.
Lees meer over ons mobiliteitsbeleid.

Verkeersveiligheid

Naast een algemeen fietsbeleid voert de provincie twee specifieke acties rond verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen. Lees meer over onze verkeersveilige acties

Bedrijfsadvies over duurzaam woon-werkverkeer

Als werkgever kun je terecht bij het Provinciaal Mobiliteitspunt van de provincie Antwerpen voor specifiek bedrijfsadvies over woon-werkverkeer.

Havencentrum Lillo

Deelnemen aan een van de excursies van het Havencentrum brengt je in nauw contact met deze fascinerende poort op de wereld. Lees alles over het Havencentrum.

Nieuws

Bedrijven uit de provincie Antwerpen nemen maatregelen tegen files

02 april 2014
De mobiliteitsadviseurs van de provincie Antwerpen hebben zeven bedrijven succesvol begeleid bij hun subsidieaanvraag voor het Pendelfonds. Resultaat: 600 000 euro subsidies voor zes projecten die duurzaam woon-werkverkeer stimuleren.
Lees het volledige bericht[Bedrijven uit de provincie Antwerpen nemen maatregelen tegen files]

Provinciale Fietsbarometer brengt fietsverkeer in kaart

17 maart 2014
Het stijgende aantal verplaatsingen per fiets doet de nood aan objectieve cijfers toenemen. Met de Provinciale Fietsbarometer is de provincie Antwerpen de eerste in Europa die het fietsen op regionaal niveau in kaart brengt.
Lees het volledige bericht[Provinciale Fietsbarometer brengt fietsverkeer in kaart]

Bouw van fietsbrug en fietsostrade in Mechelen

07 maart 2014
Vandaag sluit de provincie Antwerpen de huidige fietsbrug over de waterloop Vrouwvliet af om er een nieuwe te bouwen. Die werken kaderen in de aanleg van de fietsostrade Antwerpen - Mechelen.
Lees het volledige bericht[Bouw van fietsbrug en fietsostrade in Mechelen]

meer nieuws


Nieuwsbrief De Trapper

Ontvang vier keer per jaar tips en nieuws over functioneel fietsverkeer. Abonneer je gratis op www.detrapper.be

Adresinformatie

Bezoekadres - Dienst Mobiliteit

Desguinlei 100
2018 Antwerpen
Tel 03 240 66 97
Fax 03 240 66 79