Beschikbare skip links


Basisopleiding DGH voor hulpverlener - ambulancier

  • Datum:
    Doorlopend (132 theoretische en praktische lesuren, aangevuld met 40 lesuren stage)
  • Plaats:
    Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75 , 2520 Ranst

Benaming

DGH staat voor Dringende Geneeskundige Hulp.

Voor wie

Leden van de erkende 100-diensten, vrijwilligers van secundair vervoer en iedereen die zijn/haar medische kennis wenst aan te scherpen.

Wanneer

De cursus start elk jaar in het najaar. Je kunt kiezen tussen dagonderwijs of avond- en weekendonderwijs.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je moet meerderjarig zijn.

Opleidingsprogramma en handboek

Het opleidingsprogramma telt 132 lesuren in totaal die zijn ingedeeld in 44 lessen. Ter ondersteuning van deze lessen gebruiken de docenten een handboek.

Het handboek kun je downloaden via de website van FOD Volksgezondheid.

Brevet hulpverlener - ambulancier

Als je regelmatig de lessen bijwoonde (een minimale aanwezigheid van 80 procent) en slaagt in het examen basisopleiding, wordt jouw opleiding aangevuld met 40 lesuren stage. Na een gunstige beoordeling van de stage, verkrijg je het brevet hulpverlener - ambulancier. Met dit brevet kun je ingeschakeld worden bij het dringend vervoer, als je werknemer bent bij een erkende ambulancedienst. Het brevet is vijf jaar geldig. Om de geldigheidsduur te verlengen moet je een permanente vorming volgen en een positieve centrale eindevaluatie behalen. 

 

Badge-100

Als je in dienst bent bij een erkende 100-dienst, kun je met het brevet hulpverlener - ambulancier een badge-100 aanvragen. Dit erkenningsteken wordt uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en geeft je het recht om opdrachten van de 100-dienst uit te voeren.

Je aanvraag stuur je naar de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, Pelikaanstraat 4, tweede verdieping, 2018 Antwerpen, ter attentie van Wim Haenen, federale gezondheidsinspecteur. Hierbij moet je volgende documenten bijvoegen:

  • aanvraagformulier voor het onderscheidingsteken Dringende Geneeskundige Hulpverlening (100) voor de hulpverlener - ambulancier (bekomen via werkgever)

  • kopie van het bewijs van slagen in de basisopleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening, afgeleverd door de school

  • bewijs van goed zedelijk gedrag voor de overheid (niet ouder dan 3 maanden, model 2)

  • kopie van identiteitskaart (voor- en achterzijde)

Het verkrijgen van een 100-badge is gratis.

Prijs

Het inschrijvingsgeld voor een cursist/student, ingeschreven via een erkende 100-dienst, bedraagt 80 euro per cursist exclusief handboek. Het inschrijvingsgeld voor een cursist/student, ingeschreven als vrije student, bedraagt 674,16 euro* per cursist exclusief handboek. Voor een gedrukte versie van het handboek Dringende Geneeskundige Hulpverlening betaal je bijkomend 90 euro.

Als je niet voldoet aan de minimale aanwezigheid van 80 procent of als je niet deelneemt aan de examens zul je ook als cursist/student ingeschreven via een erkende 100-dienst meer moeten betalen, namelijk 674,16* euro. Dit is de reële cursuskost die anders gedeeltelijk gedekt wordt door een subsidiëring van de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid.

* indexaanpassing 2012

Inschrijven

Je kunt inschrijven vanaf 1 januari tot en met 30 juni voor een basisopleiding die start omstreeks september/oktober van hetzelfde jaar. Indien je in opdracht van een erkende 100-dienst inschrijft, krijg je tot deze datum voorrang op de vrije studenten.  
Niemand kan zich, behoudens toestemming van de federale gezondheidsinspecteur, meer dan twee keer inschrijven.

Inschrijven kan via het onderstaande inschrijvingsformulier dat je ingevuld kunt opsturen naar dgh@campusvesta.provant.be.

Meer info?

Alexander Clymans

coördinator opleidingen DGH & rampenmanagement
tel.: 03 205 19 50
fax: 03 205 19 70

Terug