Beschikbare skip links


Stiltegebieden

Stiltegebied

Het aantal 'stiltegebieden' (gebieden waar nog een rustig geluidsklimaat heerst) neemt sterk af in de provincie Antwerpen. Deze gebieden moeten we extra goed beschermen, zodat we hier nog kunnen genieten van de rust. De metingen geven ons een inzicht in de 'kwaliteit' van het geluidsklimaat. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) voert onderzoek uit naar potentiële stiltegebieden in de provincie Antwerpen.      

Projecten

Metingen stiltegebied De Liereman (Oud-Turnhout) Metingen stiltegebied De Liereman (Oud-Turnhout)

In Bornem werd op 19 september 2010 (slothappening) het kwaliteitslabel voor het stiltegebied (polders langs de Schelde en de Rupel) officieel uitgereikt. De gemeente Bornem, de provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de stilte in het gebied zoveel mogelijk te vrijwaren. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw heeft die happening inhoudelijk uitgewerkt.

In juni 2010 werden metingen opgestart in Oud-Turnhout om de kwaliteit van het gebied ‘De Liereman’ in kaart te brengen. Op 22 april 2012 werd het kwaliteitslabel voor het stiltegebied officieel uitgereikt. Het gebied kreeg in de categorie 'landelijk stiltegbied' de hoogste score; namelijk drie sterren. Daardoor zijn er in de provincie Antwerpen nu twee officiële stiltegebieden.

In de loop van het najaar 2011 werden twee nieuwe onderzoeken opgestart in de Wortel-Kolonie te Hoogstraten en Gestel (Berlaar).

Relevante regelgeving

Logo stiltegebied bornem

Op de website van de Vlaamse overheid (www.lne.be), meer specifiek het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, vind je uitgebreide informatie over stiltegebieden in Vlaanderen.

Tevens kun je er ook de brochure "Stiltegebieden in Vlaanderen" downloaden waar je alle antwoorden terugvindt op vragen zoals  "Wat is een stiltegebied?", "Waarom is het belangrijk om zorg te dragen voor stille gebieden?", "Welke gebieden maken aanspraak op een kwaliteitslabel Stiltegebied?", "Hoe kun je werken rond rust en stilte?", ...

Meer info?

Willy Verbruggen

tel.: 03 259 13 99
fax: 03 259 12 01