Beschikbare skip links


  • Home
  • Kalender
  • Archief
  • Congres Planning our Green Heritage op 27 maart 2012 in De Schorre te Boom

Opgelet, dit is een archiefitem.

Congres Planning our Green Heritage op 27 maart 2012 in De Schorre te Boom

  • Waar:
    Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Boom
  • Wanneer:
    • 27 maart 2012, van 9.00 tot 17.00 uur

Dit internationale congres in het kader van het Europees project MaxiGreen (Interreg IVA – 2 Zeeën) heeft als doel gezamenlijke kennis op te bouwen over 'green heritage', natuurlijke landschappen met belangrijk erfgoed (aanwezig en/of als waarde). Het wil inzicht bieden in de huidige aanpak en de toekomstige mogelijkheden over het omgaan met erfgoed in landschapsontwikkeling. De interactie tussen erfgoed, ruimtelijke planning en landschap staat hierbij centraal.

Hoe kunnen we de ruimtelijke ontwikkeling plannen zodat de beoogde multifunctionaliteit van het landschap gegarandeerd wordt, inclusief de bescherming van erfgoed en het gebruik van historische sporen? Hoe wordt dit raakvlak tussen landschap, erfgoed en planning in de praktijk aangepakt?

Op deze studiedag willen we ervaring en praktijk vanuit verschillende invalshoeken samenbrengen, om van elkaar te leren en naar een gemeenschappelijkheid in aanpak te zoeken.

Het congres is bedoeld voor al wie om professionele redenen iets meer wil te weten komen over het besproken onderwerp. Ook de partners uit het Europees project MaxiGreen worden uitgenodigd voor het congres. Zij kunnen input leveren vanuit hun ervaring in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Programma

9.00 uur: Ontvangst

9.30 uur: Verwelkoming en toelichting strategisch plan Rupel, door Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu

9.50 uur: Theoretisch kader: landschap, erfgoed en planning, door prof. dr. Hans Renes, Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam

10.20 uur: Ruimtelijke planning op een (erfgoed)landschappelijke schaal, door Hans Leinfelder, afdelingshoofd Ruimtelijke Planning en Afdeling Stedenbouwkundig Beleid, Vlaamse Overheid

10.50 uur: Pauze

11.20 uur: De Merode, prinsheerlijk platteland, erfgoed op een geïntegreerde en gebiedsgerichte wijze, door Olga Jongenelen, projectleider de Merode

11.50 uur: Debat geleid door prof. em. Marc Antrop, Universiteit Gent

Leden van het debat:

Prof. dr. Hans Renes, Universiteit Utrecht

Hans Leinfelder, Vlaamse Overheid

Serge Migom, Provincie Antwerpen (dienst Erfgoed)

Geert De Blust, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek

Berno Strootman, Strootman landschaparchitecten

12.40 uur: Lunch

14.00 uur: Workshops

Workshop 1: Excursie: Ontginningsgebied van Reet tot Terhagen: de geschiedenis leesbaar in het landschap

Workshop 2: Excursie: Noeveren, toekomst van een beschermd dorpsgezicht

Workshop 3: Toelichting project Ferme des Aigrettes, Marck-en-Calaisis (MaxiGreen)

Workshop 4: Domein Raversijde (MaxiGreen)

Workshop 5: Parklands, Essex

Workshop 6: Kunst in de publieke ruimte

Workshop 7: Belang van branding en lokale verankering, plattelandsproject de Merode, prinsheerlijk platteland

16.00 uur: Samenvatting en enkele conclusies

16.15 uur: Afsluitende receptie

Praktische info

Op dinsdag 27 maart 2012 van 9.00 uur tot 17.00 uur

In Congrescentrum de Pitte, provinciaal domein De Schorre, Schommelei 1, 2850 Boom

Bereikbaar met alle vervoersmiddelen, kijk op de website van het provinciaal domein De Schorre.

Het congres is gratis, maar je moet je inschrijven vóór 20 maart 2012 via het onderstaande online inschrijvingsformulier.

De voertaal van het congres zal Nederlands zijn. Er wordt simultaan vertaling (Engels of Frans) voorzien voor de sprekers in de voormiddag, indien je dat wenst. Voor de namiddag wordt er aan de aanwezigen gevraagd om voor de keuze van de taal rekening te houden met de begeleider van de workshop.

Je vindt meer informatie over dit congres in de folder die je hieronder kunt downloaden.

- Folder van het congres Planning our Green Heritage op 27 maart 2012 in De Schorre te Boom [PDF] (pdf - 521kB)

- Inschrijvingsformulier voor het congres Planning our Green Heritage

 

 

 

Organisator

Tom Dumez

Meer info?

Tom Dumez

Projectcoördinator Rupelstreek
tel.: 03 240 56 64
fax: 03 240 66 79

Terug


Modules op deze pagina

Adresinformatie

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

Schommelei 1 bus 1
2850 Boom
Tel 03 880 76 00
Fax 03 880 76 11