Beschikbare skip links


Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Wie zijn wij?

Foto_PIH_provinciaal_instituut_voor_hygiëne Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) is een belangrijk instrument bij het concretiseren van het provinciale milieu-, natuur- en gezondheidsbeleid.

De belangrijkste uitdagingen voor het PIH zijn enerzijds het versterken van innovatie en expertise inzake volksgezondheid en milieu en anderzijds het ondersteunen van het milieu-, natuur-, en gezondheidsbeleid van de provinciale en andere overheden.

Wat doen wij?

Het PIH heeft, naast de logistieke diensten, drie afdelingen: 

  • De afdeling Laboratorium focust op milieuonderzoek en preventieve gezondheidszorg (water, waterbodem, bodem, drinkwater, zwemwater, waterzuivering, voeding).
  • De afdeling Milieu werkt opdrachten rond uit voor het provinciale en gemeentelijke milieubeleid (water, waterbodem, bodem, geluid en trillingen) en ondersteunt de lokale politiezones.
  • De afdeling Gezondheid voert een aantal projecten uit, gericht op registratie (Eurocat [European Surveillance of Congenital Anomalies. Een Europees project waarbij in verschillende regio's in Europa registratie gebeurt van aangeboren afwijkingen.]) en preventie van kanker (screening van baarmoederhalskanker, prostaatkanker en dikkedarmkanker). De laatste jaren krijgt de studie van de relatie tussen gezondheid en milieu steeds meer aandacht.

Hieronder kun je onze folder downloaden waarin een overzicht wordt gegeven van onze projecten en een korte voorstelling van de verschillende domeinen waarin wij actief zijn.

Accreditaties

Iso 14001 BELAC

Het laboratorium van het PIH is BELAC [Belgische accreditatie-instelling] geaccrediteerd volgens de norm ISO 17025 en het beschikt over diverse erkenningen van de Vlaamse overheid. Meer informatie over de accreditatie vind je op de website van BELAC.

Verder heeft het PIH een milieumanagementsysteem uitgewerkt volgens de internationale norm ISO 14001.

In de kijker: Het PIH labo maakt werk van kwaliteit

Kwaliteit is een belangrijke zorg voor ons labo. Heel het jaar doen we inspanningen om de kwaliteit te garanderen en te verbeteren. Het jaarverslag van deze kwaliteitszorg werd op 17 maart voorgesteld: de management review.

In 2013 werden 19.798 stalen binnengebracht voor analyse. Dat is 26% meer dan het jaar voordien. Het grootste deel van de stalen zijn waterstalen (89%); vooral afvalwater (33%). Afvalwater uit waterzuiveringsstations en uit lozingen van bedrijven wordt gecontroleerd om de kwaliteit van het water in onze rivieren te beschermen. Zo verbeteren we de kwaliteit van ons leefmilieu.

Ook drinkwater (22%) en zwemwater (9%) worden onderzocht, dat is voor het beschermen van de gezondheid.

5% van de stalen waren bodemstalen. Het gaat om bijvoorbeeld de grond in tuintjes, zodat de bewoners veilig groenten kunnen telen, over de grond die verzet wordt bij wegenwerken of over het slib op de bodem van rivieren dat moet geruimd worden. Verder wordt ook 2 keer per jaar lood in bloed onderzocht in Hoboken.

In totaal deden we 191.190 analyses op de binnengebrachte stalen. Het gaat om bepalen van verontreinigende stoffen, zoals metalen en pesticiden of om onderzoek naar bacteriën (vb Legionella, Salmonella) en kleine diertjes.

 

 


Adresinformatie

Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH)

Kronenburgstraat 45
2000 Antwerpen
Tel 03 259 12 00
Fax 03 259 12 01